26-05-2017
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Կուտակային համակարգի մասնակիցների գումարները կուտակվում են պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերում, որոնք կառավարում են ֆոնդերի կառավարիչները: Կենսաթոշակային ֆոնդը չի կարող սնանկանալ, քանի որ այն իրավաբանական անձ չէ: Ֆոնդի կառավարչի լուծարվելու կամ սնանկանալու դեպքում մասնակիցների միջոցները չեն վտանգվում, քանի որ դրանք մասնակիցների սեփականությունն են և առանձնացված են կառավարիչների սեփական միջոցներից:
14-04-2017
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Կուտակային համակարգի մասնակցի մահվան դեպքում նրա կենսաթոշակային հաշվում առկա կենսաթոշակային միջոցները ամբողջությամբ ժառանգվում են նրա ժառանգների կողմից` ինչպես անձի ցանկացած այլ սեփականություն: 
04-04-2017
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Եթե կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցը եկամուտ է ստանում միաժամանակ մեկից ավելի աղբյուրներից, և ստացվող համախառն եկամուտը գերազանցում է ամսական 500 000 դրամը, իսկ նոտարների և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում` տարեկան 6 000 000 դրամը, ապա առաջանում է մասնակցի կողմից կատարվող սոցիալական վճարների գերավճար, որը ենթակա է վերադարձման մասնակցին` բանկային փոխանցման միջոցով: 
23-02-2017
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցը կարող է պարբերաբար տեղեկանալ, թե որքան գումար է կուտակվել իր կենսաթոշակային հաշվին, և որքանով են այդ միջոցները ավելացել կառավարման արդյունքում:
20-12-2016
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Կուտակային համակարգում կենսաթոշակի չափը կախված է մի շարք գործոններից, ինչպիսիք են աշխատավարձի չափը և աճի տեմպը, անընդմեջ կուտակելու տարիների քանակը, երեխայի խնամքի արձակուրդի տարիները, գնաճը, ֆոնդերի եկամտաբերությունը:
12-12-2016
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Հայաստանում քաղաքացիներին մատուցվող էլեկտրոնային սոցիալական ծառայությունները ընդլայնվել են՝ ավելացել է ևս մեկը. այսուհետ քաղաքացիները կարող են ներկայացնել երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի դիմում նաև առցանց եղանակով՝ առանց տարածքային մարմին այցելելու։ Առցանց դիմումը հասանելի է www.epension.am միասնական սոցիալական պորտալում։
28-11-2016
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Ինչու՞ կենսաթոշակային խնայողությունները կատարել կենսաթոշակային ֆոնդերում և դրանց կառավարումը վստահել ֆոնդերի կառավարիչներին, եթե կարելի է ներդնել բանկային ավանդ` միաժամանակ հստակ իմանալով, թե ներդրված գումարները քանի տոկոս եկամտաբերություն կապահովեն. պատասխանում են մասնագետները:
15-11-2016
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների կուտակային հատկացումները փոխանցվում են կենսաթոշակային ֆոնդերին, որտեղ այդ միջոցները կառավարվում են` մասնակիցների համար ապահովելով լրացուցիչ եկամուտներ: Հայաստանում կենսաթոշակային ֆոնդերի տեսակները երեքն են, որոնք միմյանիցից տարբերվում են եկամտաբերության և, համապատասխանաբար, ռիսկայնության աստիճաններով:
04-11-2016
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Պետությունը կկատարի կուտակային վճարների 100% համաֆինանսավորում 1964-1974թթ. ծնված այն անձանց համար, ովքեր կամավոր կմիանան կուտակային կենսաթոշակային համակարգին նախքան 2018 թվականի հուլիսի 1-ը: 
  
27-10-2016
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
2016 թվականի կենսաթոշակային հաշվիների տարեկան հաշվետվությունները ստանալու համար կուտակային բաղադրիչի մասնակիցները կարող են ներկայացնել դիմում` նշելով հաշվետվության ստացման նախընտրելի եղանակը` էլեկտրոնային փոստով կամ բնակության վայրի հասցեով: 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան