17-12-2018
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Սոցիալական փաթեթի շահառու հանդիսացող կուտակային համակարգի մասնակիցը կարող է ներկայացնել 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում կատարված սոցիալական վճարների փոխհատուցման դիմում՝ սոցիալական փաթեթի միջոցների հաշվին: 

07-11-2018
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
2018 թվականի կենսաթոշակային հաշվիների տարեկան հաշվետվությունները ստանալու համար կուտակային բաղադրիչի մասնակիցները կարող են ներկայացնել դիմում` նշելով հաշվետվության ստացման նախընտրելի եղանակը` էլեկտրոնային փոստով կամ բնակության վայրի հասցեով: 
29-10-2018
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, մի շարք երաշխիքային մեխանիզմների միջոցով, պաշտպանում է մասնակիցների կենսաթոշակային խնայողությունները: Ուղղակի երաշխիքը «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքն է, որով երաշխավորված է մասնակիցների կատարած հատկացումների վերադարձելիությունը` ճշգրտված տարեկան գնաճով: Անուղղակի երաշխիքները այն կարգավորումներն ու ներդրումային սահմանափա-կումներն են, որոնք պաշտպանում են մասնակիցների գումարները վնասներից:
24-10-2018
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Կուտակային համակարգի մասնակիցը կարող է ցանկացած ժամանակ փոխել ավտոմատ համակարգի կողմից ընտրված կենսաթոշակային ֆոնդը/կառավարչին և իր կուտակային հատկացումները ուղղել իր նախընտրած ֆոնդ:
25-09-2018
Մամուլի հաղորդագրություն
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցը ցանկացած ժամանակ, այդ թվում նաև նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը, կարող է ներկայացնել իր կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցներն ամբողջությամբ ստանալու պահանջ, եթե օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել է աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության երրորդ աստիճանի սահմանափակում ունեցող։ 
11-09-2018
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
«Նորք» հիմնադրամի Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնը իրականացնում է անվճար դասընթացներ` կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ: Դասընթացներին մասնակցելու համար կարող են դիմել ինչպես անհատները, այնպես էլ կազմակերպություններ:
30-08-2018
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Որպես կուտակային համակարգի մասնակից` անձը կարող է ցանկացած ժամանակ տեղեկանալ` որքան գումար է կուտակվել իր հաշվին և որքան եկամուտ ունի այդ միջոցների կառավարումից:  
24-07-2018
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Եթե Դուք կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից եք, ապա ինքնուրույն կարող եք ընտրել կենսաթոշակային ֆոնդ, որտեղ կուտակվելու է Ձեր գումարը, և ֆոնդի կառավարիչ, որն այդ միջոցներով կատարելու է ներդրումներ` Ձեզ համար եկամուտ ապահովելու նպատակով: 
09-04-2018
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Կուտակային համակարգի մասնակիցների միջոցները, նրանց համար լրացուցիչ եկամուտներ ապահովելու նպատակով, կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչների կողմից ներդրվում են տարբեր ֆինանսական գործիքներում` պարտատոմսեր, բանկային ավանդներ, բաժնետոմսեր և այլն: Սակայն, որպեսզի այս գումարները առավելագույնս պաշտպանված լինեն տարատեսակ բացասական ազդեցություններից, օրենքը սահմանափակում է, թե որտեղ և ինչ չափով կարող են կուտակային միջոցներով ներդրումներ կատարվել:  
28-03-2018
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցը ցանկացած ժամանակ, այդ թվում նաև նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը, կարող է ներկայացնել իր կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցներն ամբողջությամբ ստանալու պահանջ, եթե ձեռք է բերել կյանքին վտանգ սպառնացող հիվանդություն` ըստ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված հիվանդությունների ցանկի: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան