Սոցիալական մեկ պատուհան

Հարգելի այցելու,

ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող համակարգային արմատական բարեփոխումները նպատակ ունեն բարձրացնել բնակչությանը մատուցվող սոցիալական ծառայությունների որակը, այդ ծառայությունները դարձնել առավել մատչելի և կիրառելի: Սոցիալական մեկ պատուհան էջը համալիր տեղեկատվական շտեմարան է, որի միջոցով Դուք այսուհետ ունեք բազմակողմանի հասանելիություն պետական հոգածությամբ մատուցվող սոցիալական ծառայությունների մասին տեղեկատվությանը, այդ թվում` յուրաքանչյուր ծառայությունից օգտվելու դիմումի ձևաչափին և ընթացակարգին: 

Տեղեկատվությունը համալրման փուլում է: Մենք սիրով կընդունենք Ձեր հարցերը`  դրանց պատասխանները ոլորտի համապատասխան մասնագետների միջոցով ստանալու և Ձեզ փոխանցելու համար: 

Ներկա պահին Ձեզ ենք առաջարկում ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը և գերատեսչության կարգավորման ոլորտում գործող մի շարք կառույցների նամակներ և դիմումներ ներկայացնելու հնարավորություն` նախքան էջը ամբողջապես կմիասնականացնի այդ բոլոր ծառայությունները այս էլեկտրոնային պատուհանում:  

Ձեր բոլոր հարցերը կարևոր են մեզ համար և գտնվում են մեր մշտական ուշադրության ներքո:  


Հասցե` 375010, Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3
Հեռ.` (+374 10) 52-08-30
Ֆաքս` (+374 10) 52-08-30
էլ. փոստ` info@mlsa.am 


Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010, Նալբանդյան 13
Հեռ.` (+374 010) 51 14 14
Ֆաքս` (+374 010) 52 15 94
էլ. փոստ` info@sif.am 


Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն, 
ք. Երևան, Արմենակյան 129;
Հեռ.` (+374-10) 65-06-01
Թեժ գիծ` (+374-10) 65-06-08
Էլ. փոստ` info@hhbsp.am  


Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն,
0069 Երևան, Կ. Ուլնեցու 68
Էլ. փոստ`  info@employment.am