17-12-2018
Նորություն, Մամուլի հաղորդագրություն
Սոցիալական փաթեթի շահառու հանդիսացող կուտակային համակարգի մասնակիցը կարող է ներկայացնել 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում կատարված սոցիալական վճարների փոխհատուցման դիմում՝ սոցիալական փաթեթի միջոցների հաշվին: 

07-11-2018
Նորություն, Մամուլի հաղորդագրություն
2018 թվականի կենսաթոշակային հաշվիների տարեկան հաշվետվությունները ստանալու համար կուտակային բաղադրիչի մասնակիցները կարող են ներկայացնել դիմում` նշելով հաշվետվության ստացման նախընտրելի եղանակը` էլեկտրոնային փոստով կամ բնակության վայրի հասցեով: 
29-10-2018
Նորություն, Մամուլի հաղորդագրություն
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, մի շարք երաշխիքային մեխանիզմների միջոցով, պաշտպանում է մասնակիցների կենսաթոշակային խնայողությունները: Ուղղակի երաշխիքը «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքն է, որով երաշխավորված է մասնակիցների կատարած հատկացումների վերադարձելիությունը` ճշգրտված տարեկան գնաճով: Անուղղակի երաշխիքները այն կարգավորումներն ու ներդրումային սահմանափա-կումներն են, որոնք պաշտպանում են մասնակիցների գումարները վնասներից:
24-10-2018
Մամուլի հաղորդագրություն, Նորություն
Կուտակային համակարգի մասնակիցը կարող է ցանկացած ժամանակ փոխել ավտոմատ համակարգի կողմից ընտրված կենսաթոշակային ֆոնդը/կառավարչին և իր կուտակային հատկացումները ուղղել իր նախընտրած ֆոնդ:
19-10-2018
Նորություն
Յուրաքանչյուր տարի պետությունը հատուկ բյուջե է հաստատում՝ որոշակի խումբ մարդկանց մահվան դեպքում միանվագ կարգով 200.000 դրամ թաղման նպաստ նշանակելու համար: Սա համարվում է պետության կողմից աջակցություն՝ հանգուցյալի ընտանիքին թաղման ծախսերը հոգալու համար:
19-10-2018
Նորություն
Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից անապահով ընտանիքներին աջակցության կարգ է սահմանված նաև կերակրողին կորցնելու դեպքում:
Նպաստի այս տեսակն ուղված է այն ընտանիքներին, որտեղ մեկ և ավելի անչափահաս երեխաներ կան, իսկ ընտանիքը կորցրել է կերակրողին:
19-10-2018
Նորություն
Այս երեքն էլ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ուղղված պետական աջակցության ծրագրեր են և բաշխվում են սոցապահովության միևնույն ծրագրի բյուջեից: Այս երեք ծրագրի տարբերությունն այն է, որ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից սահմանված յուրաքանչյուր ծրագրում ընդգրկվող շահառուների անապահովության գնահատման միավորներն տարբեր են:
18-10-2018
Նորություն
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մանե Թանդիլյանի ներկայացմամբ ՀՀ կառավարության 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի հերթական նիստում հավանության է արժանացել հաշմանդամություն և սոցիալական այլ կարգավիճակ ունեցող անձանց անհրաժեշտ վերականգնման աջակցող միջոցների քանակների ավելացման վերաբերյալ նախագիծը:
16-10-2018
Նորություն
Հոկտեմբերի 15-ին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մանե Թանդիլյանն ու ՀՀ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանն այցելել են «Փրկություն» ՀԿ-ի մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասների և երիտասարդների ցերեկային խնամքի սոցիալ-վերականգնողական կենտրոն։
15-10-2018
Նորություն
Համաձայն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2016թ. ապրիլի 29-ի N 49-Ա/1 հրամանի` «ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին կից հասարակական խորհուրդ ստեղծելու և աշխատակարգը հաստատելու, ինչպես նաև ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2009թ. փետրվարի 16-ի N26-Ա/1 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 8-րդ կետի նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմի 1/3-ը 2 տարվա պարբերականությամբ ենթակա է փոփոխության (ռոտացիա):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան