Կենսաթոշակային ֆոնդի և կառավարիչի ընտրությունը

Կենսաթոշակային ֆոնդ և ֆոնդի կառավարիչ կարելի է ընտրել միասնական կենսաթոշակային պորտալի «Իմ հաշիվը»  համակարգի և  հաշվի օպերատրոների միջոցով:

  • Իմ հաշիվը
  • Հաշվի օպերատորներ