Ընդհանուր տեղեկություններ
Ինչպես կստանաք Ձեր կուտակային կենսաթոշակը

Կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցների ստացման դեպքերը և կարգը նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը

Կուտակային միջոցներն ամբողջությամբ ստանալու պահանջ ներկայացնելու իրավունք տվող հիվանդություններով հիվանդանալու դեպքում եզրակացության ստացման կարգը

Կուտակային կենսաթոշակային միջոցների ժառանգման կարգը

Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի օտարերկրացի մասնակցի կենսաթոշակային միջոցների ստացման կարգը նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը

Ինչպես կամավոր միանալ կուտակային համակարգին.քայլ առ քայլ

Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն կենսաթոշակային սխեմաները ՝ պետակա՞ն թե մասնավոր, կամավո՞ր թե պարտադիր

Ներդրումային գործիքները ֆինանասական շուկայում

1.Ցածր ռիսկ ունեցող ներդրումային գործիքներ

2․Բարձր ռիսկ ունեցող ներդրումային գործիքներ

Մասնավոր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ.առավելությունները

Օտարերկրյա պետությունում աշխատող ՀՀ քաղաքացին կարող է իր կուտակային միջոցները տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն.սահմանվել է կարգը

Կամավոր կուտակային բաղադրիչ.եթե ցանկանում եք լրացուցիչ կենսաթոշակ ստանալ

Կենսաթոշակային գաղտնիք

Սոցիալական փաթեթի միջոցներից սոցիալական վճարների փոխհատուցման կարգը