Ընթացիկ հաշիվ

Բանկային հաշիվ, որը հաշվետիրոջը հնարավորություն է տալիս ցանկացած պահի օգտագործել այդ հաշվում առկա միջոցները:
1
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան