Շահութաբաժին

Շահույթի բաշխումը բաժնետերերի միջև իրենց պատկանող բաժնետոմսերի քանակին համապատասխան:
1
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան