Փոխառություն

Գործարք, համաձայն որի մի կողմը(փոխատուն), որպես սեփականություն տրամադրում է փող կամ գույք մյուս կողմին(փոխառուին), իսկ վերջինս պարտավորվում է վերադարձնել միևնույն չափի փող կամ ստացված գույքին հավասար քանակի և որակի գույք, ինչպես նաև վճարել տոկոսներ, եթե այլ բան նախատեսված չէ փոխառության պայմանագրով:
1
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան