Պարտադիր ապահովագրություն

Ապահովադրի կամքից անկախ` oրենքով սահմանված պահանջ է ապահովագրողի հետ ապահովագրության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ:  

Պարտատոմս

Արժեթուղթ, որը հավաստում է դրա տիրապետողի իրավունքը`դրանում նախատեսված ժամկետում պարտատոմս թողարկած անձից ստանալ պարտատոմսի անվանական արժեքը կամ գույքային այլ համարժեք:

ՊՈՍ-Տերմինալ

Սարքավորում, որը հնարավորություն է տալիս վճարային քարտի միջոցով կատարել անկանխիկ վճարումներ այն վայրերում, որտեղ տեղադրված են ՊՈՍ-Տերմինալներ:

POS տերմինալները սարքավորումներ են, որոնք հնարավորություն են տալիս` 
  • վճարային քարտերի միջոցով առևտրի և սպասարկման կետերում վճարումներ կատարել` գնված ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց,
  • բանկերում POS տերմինալների միջոցով դրամ կանխիկացնել:
1
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան