Դեբետային քարտ

Դեբետային քարտը վճարային քարտի տեսակ է, որը նախատեսված է գործարքներ կատարելու համար քարտապանի կողմից իր հաշվի վրա մուտքագրված դրամական միջոցների սահմաններում:

Դեֆիցիտ

Այն մեծությունն է, որով ծախսերը գերազանցում են եկամուտներին:
1
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան