Ցպահանջ ավանդ

Այս դեպքում ավանդային պայմանագիրը կնքվում է ավանդն առաջին իսկ պահանջով վերադարձնելու պայմանով: 

Սա նշանակում է, որ եթե ավանդատուն ցանկանում է մինչ ավանդային պայմանգրի լրանալը ետ վերցնել ավանդի գումարը, բանկը պարտավորվում է ավանդի գումարը և ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները ամբողջությամբ վերադարձնել ավանդատուին:
1
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան