Զբաղվածություն արտերկրում

Վարձատրվող աշխատանք արտերկրում: Մինչև արտերկրում աշխատանքի անցնելը, ցանկալի է պարզել կենսաթոշակային հարցերը:

Զուտ ակտիվների արժեք

Մեծություն, որը որոշվում է կենսաթոշակային հիմնադրամի պարտավորությունների արժեքի չափով հիմնադրամի ակտիվների արժեքի նվազեցմամբ:

Զուտ հատուցադրույք

Սահմանված ժամանակահատվածում ակտիվների կամ դրանց պորտֆելի հատուցադրույք` միջնորդավճարի չափով այն նվազեցնելուց հետո: 
Հարակից հասկացություններ՝ հատուցադրույք, համախառն հատուցադրույք:
1
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան