Թերֆինանսավորում

Իրավիճակ, երբ ծրագրի ակտիվների արժեքն ավելի քիչ է, քան պասիվներինը (ակտուարական պակասուրդ): Հարակից հասկացություններ` Ֆինանսավորման մակարդակ, Ակտուարական պակասուրդ:

Թույլատրելի ակտիվներ

Օրենքով սահմանվող թույլատրելի ներդրումային ակտիվներ:
1
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան