Ֆինանսավորման կանոններ

Կանոնակարգ, որը պահանջում է կենսաթոշակային հիմնադրամում ակտիվների որոշակի մակարդակի պահպանում` կենսաթոշակային ծրագրի պարտավորությունների պատշաճ կատարման համար:

Ֆինանսավորման մակարդակ

Համակարգի ակտիվների և պասիվների հարաբերական արժեք, որը սովորաբար արտահայտվում է տոկոսային թվով
1
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան