Դեպոզիտար գործունեություն

Արժեթղթերի վկայականների պահպանման և/կամ արժեթղթերի իրավունքների փոխանցման ծառայությունների մատուցում:

Դեֆիցիտ

Իրավիճակ, երբ կենսաթոշակային ծրագրի ակտիվների ակտուարական արժեքն ավելի քիչ է ակտուարական պարտավորություններից:
1
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան