01-11-2013
ՀՀ ֆինանսների նախարարության "Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն" պետական հիմնարկը հայտնում է, որ Համաշխարհային բանկի "Կենսաթոշակների մասին հանրային իրազեկման և գրագիտության ծրագիր", ԻԶՀ թիվ TF013654 դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում "Հանրության լայն շրջանակների համար կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ ֆիլմերի, վիդեոպրեզենտացիաների և հոլովակների մշակում և պատրաստում" հանձնարարականի իրականացման նպատակով հայտարարվում է խորհրդատվական ընկերության ընտրության մրցույթ: 
01-11-2013
ՀՀ ֆինանսների նախարարության "Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն" պետական հիմնարկը հայտնում է, որ Համաշխարհային բանկի "Կենսաթոշակների մասին հանրային իրազեկման և գրագիտության ծրագիր", ԻԶՀ թիվ TF013654 դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում Կենսաթոշակային Թեժ-գծի սպասարկման կենտրոնի ստեղծման նպատակով հայտարարվում է խորհրդատվական ընկերության ընտրության մրցույթ: 
01-11-2013
ՀՀ ֆինանսների նախարարության "Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն" պետական հիմնարկը հայտնում է, որ Համաշխարհային μանկի "Կենսաթոշակների մասին հանրային իրազեկման և գրագիտության ծրագիր", ԻԶՀ թիվ TF013654 դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում Էլեկտրոնային կենսաթոշակի և ֆինասական գրագիտության պորտալի հիմնման նպատակով հայտարարվում է խորհրդատվական ընկերության ընտրության մրցույթ:  
< 1 2 3 4 5 6
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան