Հաճախ տրվող հարցեր

Սոցիալական ոլորտի վերաբերյալ Ձեզ հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները` մեկ պատուհանից: 

Կարդալ ավելին »

Օրենսդրություն
Կուտակային բաղադրիչի մասնակիցներն են 1974 թվականի հունվարի 1-ին  և դրանից հետո ծնված վարձու աշխատողները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները:
Կուտակային բաղադրիչից չեն կարող հրաժարվել`

1. Պետական հատվածի վարձու աշխատողները
2. 2014 թ. հուլիսի 1-ից հետո աշխատաշուկա մուտք գործած այն անձինք, ովքեր հուլիսի 1-ի դրությամբ չեն հադիսացել վարձու աշխատող, նոտար կամ անհատ ձեռներեց:
Իմ
հաշիվը

Անհատական կենսթոշակային հաշվում հետևեք Ձեր կուտակային միջոցների կառավարմանը: 

Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան